Charakterystyczne uszkodzenia

 

 

 

Rodzaj uszkodzenia

Prawdopodobne przyczyny

 Zerwanie pasa po krótkim okresie pracy
 • naderwanie pasa przy nakładaniu go na koło pasowe
 • zablokowanie napędu wskutek awarii maszyny napędzanej, lub dostanie się do napędu obcych ciał
 • źle obliczony napęd ze zbyt małą ilością pasów (źle dobrany współczynnik warunków pracy kT)
Jednostronne zużycie pasa na powierzchni bocznej
 • zbyt duża nierównoległość osi kół pasowych
Wcześniejsze zużycie powierzchni bocznych na całej długości pasa
 • za duży moment rozruchowy (zwłaszcza przy napędach z dużym momentem rozruchowym maszyny napędzającej i dużym momentem oporu w czasie rozruchu maszyny napędzanej należy stosować urządzenia umożliwiające łagodny rozruch)
 • nieprawidłowy kąt lub nadmierne  zużycie rowka koła pasowego
 • zbyt małe naprężenie pasa
 • zbyt częste występowanie krótkotrwałych przeciążeń przekładni np. wskutek awarii maszyny napędzanej,
 • zbyt mała ilość pasów
 • brak prostoliniowości w ustawieniu kół pasowych
 • przekroczona minimalna średnica koła
 • powierzchnia rowków o zbyt dużej chropowatości
Miejscowe starcie powierzchni bocznych
 • za małe naprężenie pasa
 • blokowanie koła maszyny napędzanej np: wskutek uszkodzenia łożysk
 Wyżłobienia powierzchni bocznej na całej długości pasa
 Poprzeczne pęknięcie pasa na spodniej stronie
 • tarcie pasa o występ maszyny
 • praca pasa w schodkowo zużytym rowku koła pasowego
 • wadliwy profil rowka
Stwardnienia i pęknięcia owijki
 • zastosowanie zewnętrznej rolki napinającej zamiast wewnętrznej
 • zbyt mała średnica rolki napinającej
 • nadmierna lub zbyt niska temperatura pracy
 • zbyt duży poślizg
 • wpływy chemiczne
 • nadmierne naprężenie pasa
Odklejanie się tkaniny owijkowej i objawy spęczenia gumy
 • silne oddziaływanie kurzu
 • zbyt duża temperatura otoczenia
 • oddziaływanie  chemikalii
 Silne drgania
 • skutek oddziaływania na pas oleju, smaru lub innych chemikalii
 • rozstaw osi znacznie większy niż zalecano
 • duże obciążenie uderzeniowe
 • zbyt małe naprężenie pasa
Skręcanie się pasów
 • rozstaw osi znacznie większy niż zalecano
 • duże obciążenie uderzeniowe
 • zbyt małe naprężenie pasa
 • niewyważone koła rowkowe
 • przeciążony napęd
 • nieprawidłowy kąt rowka
Spadanie pasów z kół po krótkim okresie pracy
 • brak prostoliniowości w ustawieniu kół
 • niewłaściwy profil pasa lub rowka
 • nadmierne drgania
 • zbyt małe naprężenie pasa
 • przedostanie się obcych ciał do rowków
 • przeciążony napęd
Zbyt głośna praca przekładni
 • zbyt małe naprężenie pasa
 • za mała częstotliwość kontroli i regulacji naprężenia pasa
Nierównomierne naciąganie się pasów
 • koła pasowe nie są prostoliniowo osadzone
 • zbyt małe naprężenie pasa
 • napęd przeciążony
 • niewyważone koła rowkowe
Nadmierne grzanie się łożysk
 • wadliwe rowki kół
 • użycie pasów nie kompletowanych w zespół pasów
 • uzupełnienie w zestawie części pasów zużytych pasami nowymi
 • złożenie zestawu z pasów różnych producentów
 • łożyska nie są nasmarowane

Zmniejszenie się prędkości koła napędzanego

 • zbyt duży naciąg
 • niewyważone koła rowkowe
 • sprawdź wzajemną relację średnic kół i prędkości
 • za mały naciąg
Copyright © by SANOK RUBBER COMPANY Spółka Akcyjna
Powered by: CMS Edito