Zasady prawidłowej eksploatacji

Po zamontowaniu przekładni i wyregulowaniu naprężenia pasa przekładnia pasowa praktycznie nie wymaga konserwacji. Aby zapewnić zadawalającą i bezawaryjną pracę przekładni oraz długi czas żywotności pasa należy postępować według wskazówek:
  przy projektowaniu przekładni należy uwzględnić możliwość zmiany odległości pomiędzy kołami pasowymi w celu łatwego założenia pasa a następnie naciągnięcia go dla uzyskania wymaganego poślizgu (uwzględniając 1,5 %-ową możliwość całkowitego dopuszczalnego wydłużenia pasa podczas pracy, oraz 1%-ową tolerancję długości pasa)
   koła pasowe powinny być wykonane zgodnie z wymiarami i zaleceniami
  rowki kół pasowych powinny być czyste, bez uszkodzeń i substancji zabezpieczających przed korozją. Pas powinien być dokładnie ustawiony w rowkach tak, aby całą powierzchnią boczną stykał się ze ściankami rowka; niedopuszczalne jest, aby pas stykał się z kołem powierzchnią dolną (wyjątek: napędy specjalne jak napędy płasko-klinowe)
   wcześniejsza wymiana uszkodzonych (zużytych) kół pasowych zapobiega niespodziewanym awariom pasa i przekładni
  nigdy nie należy używać żadnych substancji zwiększających przyczepność pasa do koła; jest to zbyteczne i co więcej szkodliwe
  pasy należy zakładać ręcznie i przy najmniejszym rozstawie kół rowkowych; niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek narzędzi pomocniczych.
  po dokładnym ustawieniu pasów w rowkach należy wyregulować wstępnie naciąg; następnie uruchomić przekładnię bez obciążenia na krótki okres czasu i ponownie skorygować naciąg
  dopuszczalna nierównoległość osi kół przekładni nie powinna być większa niż 1 mm na 100 mm długości osi, a tolerancja wzajemnego przesunięcia rowków kół nie powinna przekraczać 0,25% odległości pomiędzy osiami
  podczas pierwszych godzin pracy pas będzie się rozciągał i w tym czasie wymagana jest korekta jego naciągu. Jak wynika z doświadczenia, po pierwszej godzinie pracy pod pełnym obciążeniem, pas wydłuża się ok. 70% wartości całkowitego dopuszczalnego wydłużenia, które wynosi 1,5% długości pasa -  należy zabezpieczyć przekładnię osłoną ochraniającą
   naciąg pasów w warunkach normalnej pracy należy okresowo sprawdzać i regulować
w przekładniach wielopasowych należy stosować wyłącznie zespoły pasowe złożone z pasów specjalnie kompletowanych wg wymaganej tolerancji długości
  przy uszkodzeniu jednego z pasów w zespole pasowym należy wymienić cały zespół pasów
w przypadku zabrudzenia pasów klinowych należy je czyścić mieszanką glicerynowo-spirytusową w stosunku 1:10, nie powinno się używać innych środków chemicznych.

Do czyszczenia pasów nie wolno stosować ostrych przedmiotów, jak szczotki druciane, papier ścierny itp. ponieważ zachodzą mechaniczne uszkodzenia powierzchni pasa.
 
Copyright © by SANOK RUBBER COMPANY Spółka Akcyjna
Powered by: CMS Edito